Огледало

Погледни ме в очите, виж ме. Аз съм развалина, аз съм купчина от счупени парчета. Това съм аз. Стоя с лепилото в ръка. Отрази ме, […] Read More