За майките

Целта на почти всяка жена на тази планета е да стане майка, да създаде потомство, защото все пак това е нейната работа, за това е […] Read More

За песента

“Когато по някой път аз настоявам да пеете, целта ми е да пеете по свобода. Във вас често има амбиция да пеете по-хубаво от другите. […] Read More

Тайната на Острец

През живота си съм обиколила много места, виждала съм много светлини да светят през нощта, но никоя от тези гледки не може да се сравни […] Read More

За болките на душата

Всеки човек в даден момент от живота си или ситуация усеща болка, най-често в сърцето, въпреки че е напълно здрав. Тази болка е свързана със […] Read More